top of page

Futbol Przeciw Homofobii 2018

Krótkie wideo o turnieju/ a short film about the tournament:

[English version below!!!!!]

Klub Sportowy Chrząszczyki zaprasza na czwartą edycję amatorskiego turnieju kobiecej piłki nożnej halowej pod nazwą „Futbol Przeciw Homofobii”, który odbędzie się w niedzielę 11 lutego 2018 w Warszawie, w hali sportowej OSiR Targówek.

Turniej odbędzie się w ramach Miesiąca Akcji "Football V Homophobia" FARE Network 2018 a organizujemy go we współpracy z Fundacją Q.

Kobieca piłka nożna w Polsce rozwija się w narastającym tempie: z roku na rok mamy coraz więcej zawodniczek, drużyn i wydarzeń. Niestety dominująca (a raczej jedyna) strategia na popularyzację kobiecego futbolu w Polsce polega na udowadnianie, że uprawianie tej dyscypliny nie jest przeciwieństwem „kobiecości", że można jednocześnie grać w piłkę nożną i być "atrakcyjna".

Strategię tę stosują instytucje piłkarskie, kluby i media w obawie przed funkcjonującym w naszej kulturze stereotypem piłkarka-lesbijka: obecność kobiet nieheteroseksualnych i nieheteronormatywnych jest systematycznie zamiatana pod dywan.

Naszym turniejem i towarzyszącymi wydarzeniami chcemy iść na przeciw tej tendencji. Z jednej strony chcemy stworzyć przestrzeń, gdzie piłkarki mogą się czuć w pełni akceptowane i widzialne, niezależnie od orientacji, czy tożsamości seksualnej. Z drugiej, chcemy stworzyć przestrzeń do rozmowy, budzić zainteresowanie, "obudzić" środowisko, uruchomić debatę o homo-les-bi-tranfobii w piłce nożnej.

Na turniej zapraszamy wszystkie kobiece drużyny amatorskie (składające się z osób identyfikujących się jako kobiety), które dzielą naszą wizję: wszystkie, niezależnie od orientacji seksualnej zawodniczek, bo piłka nożna jest dla wszystkich a walka przeciw dyskryminacjom też jest sprawą nas wszystkich.

System rozgrywek ustalimy zależnie od ilości zgłoszeń. Na turnieju przewidujemy maksymalnie 12 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisowe wynosi 200 zł od drużyny. Każda drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodniczek.

Dokumenty do pobrania:

1) regulamin turnieju

2) formularz zgłoszeniowy

3) oświadczenie

4) upoważnienie

Niedziela 11 lutego 2018

Hala sportowa OSiR Targówek

Ul. Ossowskiego 25, Warszawa

Start g. 10 (do potwierdzenia)

wstęp na trybuny wolny

Turniej i powiązane z nim wydarzenia organizowana są przez KS Chrząszczyki w ramach Miesiąca Akcji „Football V. Homophobia” FARE Network.

Współpraca i wsparcie:

Fundacja Q

Ruchomy Klub Sportowy "Gwiazda"

Fundacja Dla Wolności - Etnoliga

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" - Wykopmy Rasizm Ze Stadionów

--------------------------------------------------------------

The sports club KS Chrząszczyki invites you to take part in the 4th edition of the female indoor football tournament “Football V homophobia” that will take place on 11 February 2018 in the sports center OSiR Targówek.

 

The tournament will be held as part of the “Football V Homophobia” FARE Network 2018 month of action, in collaboration with Fundacja Q.

 

The ever-growing development of women’s football in Poland is visible: each year there are more and more female football players, teams and events. Unfortunately, the most common (if not the only) strategy to promote women’s football in Poland is based on proving that practising this sport is not the opposite to “femininity” and that you one play football and be “attractive” at the same time.

This strategy is used by football institutions, clubs and media and is related to the stereotype that exists in our culture which identifies a woman footballer as a lesbian. The presence in football of non-heterosexual women is systematically swept under the rug.

By organizing this tournament and related events we want to go up against this tendency. On the one hand, we want to create a space where footballers can feel fully accepted and visible, regardless of their sexual orientation or identity. On the other, we want to create space for dialogue, arouse interest, “awaken” the LGBTQ football environment and revive debate on homo-, lesbo-, bi- and transphobia in football.  

 

We invite all amateur teams made up of people identifying as women who share our vision. All, regardless of sexual orientation, because football is for all of us and the fight against discrimination is our common issue.

We will set up the tournament formula basing on the number of teams (max 12) of max 10 players each. Participation fee is 200 PLN (ca 50 EUR) per team. In case the amount represents a barrier, just let us know and we’ll figure out how to cross it.

You can download all required documents here:

1) Tournament regulation (only in Polish, English version soon!)

2) participation form

3) Participant's declaration

4) Parental consent

Time: Sunday, 11 February 2018

Place: Sports hall OSiR Targówek, Ossowskiego 25, Warszawa

Start: 10 a.m. (to be confirmed)

The tournament and all related events are organized by KS Chrząszczyki as part of “Football V Homophobia” FARE Network month of action, in cooperation with:

Fundacja Q

Ruchomy Klub Sportowy "Gwiazda"

Fundacja Dla Wolności - Etnoliga

Never Again Association - Wykopmy Rasizm Ze Stadionów

Plakat turnieju autorstwa Justyny Dziabaszewskiej:

bottom of page